Duomatic 800
Duomatic 800 R recycling
Duomatic 800 P w. pump
Duomatic 800 RP rec/pump
Duomatic 800 Y